Świeto Niepodległości - 11 listopada 2021 r. - Spiewanie piesni patriotycznych