Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
69/18 22/05/2018 Uchwała Nr 69/18 Rady Osiedla Pogodno z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie nowelizacji planu finansowego Rady Osiedla Pogodno na rok 2018 07/06/2018
67/18 27/02/2018 Uchwała RO Pogodno Nr 67/18 z dn. 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału środków przyznanych przez komisję Inicjatyw Społecznych Birua Rady Miasta. 17/03/2018
66/18 27/02/2018 Uchwała RO Pogodno Nr 66/18 z dn. 27 lutego 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kozierowskiego 2, 17/03/2018
65/18 27/02/2018 Uchwała RO Pogodno Nr 65/18 z dn. 27 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia kwoty 180 tys. zł na modernizację Pl. im. W. Pawłowskiego, 17/03/2018
64/18 30/01/2018 Uchwała Nr 64/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Opinii Zarządu Rady Osiedla Pogodno z dnia 12 stycznia 2018 r. dot. Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Pogodno - Reymonta. 04/02/2018
63/18 30/01/2018 Uchwała Nr 63/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo - finansowego Rady Osiedla Pogodno na rok 2018 04/02/2018
61/17 28/11/2017 Uchwała Nr 61/17 z dn. 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania placowi publicznemu zlokalizowanemu w Szczecinie na skrzyżowaniu dróg publicznych: Ostrawickiej i Henryka Siemiradzkiego nazwy “Skwer Zdrowia im. dr Henryka Kompfa”. 04/12/2017
60/17 28/11/2017 Uchwała Nr 60/17 z dn. 28 listopada 2017 r. w spr. wygaśnięcia mandatu Radnej Rady Osiedla Pogodno Pani Jolanty Bieleckiej. 04/12/2017
59/17 28/11/2017 Uchwała Nr 59/17 z dn. 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania placowi publicznemu zlokalizowanemu w Szczecinie na skrzyżowaniu dróg publicznych: Budzysza Wosia, Reymonta, Przybyszewskiego nazwy “Rondo pod Kasztanami”. 04/12/2017
58/17 07/11/2017 Uchwała Nr 58/17 Rady Osiedla Pogodno z dnia 7 listopada 2017 r. - Nowelizacja planu finansowego ROP na VI Kw. 2017 r. 28/11/2017