Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
75/18 30/10/2018 Uchwała Rady Osiedla Pogodno Nr 75/18 z dn. 30 października 2018 r. w spr. propozycji inwestycji w ramach programu "Współfinansowanie inwestycji rad osiedli" na rok 2019 w wysokości 190.000,00 zł. 28/11/2018
74/18 30/10/2018 Uchwała Rady Osiedla Pogodno Nr 74/18 z dn. 30 października 2018 r. w spr. przyjęcia Projektu planu rzeczowo - finansowego Rady Osiedla Pogodno na rok 2019. 28/11/2018
70/18 22/05/2018 Uchwała Rady Osiedla Pogodno Nr 70/18 z dn. 22 maja 2018 r. w spr. dzierżawy działki położonej w Szczecinie w rejonie ulic Popiełuszki i Taczaka 28/11/2018
73/18 25/09/2018 Uchwała Rady Osiedla Pogodno Nr 73/18 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie nadania skwerowi zlokalizowanemu na terenie Międzyosiedlowego Parku przy ul. Kutrzeby w Szczecinie nazwy: Skwer im. Bohaterów Kampanii Wrześniowej. 11/10/2018
72/18 25/09/2018 Uchwała Nr 72/18 Rady Osiedla Pogodno z dnia 25 września 2018 r. w sprawie nowelizacji planu finansowego Rady Osiedla Pogodno na rok 2018 11/10/2018
71/18 28/08/2018 Uchwała Nr 71/18 Rady Osiedla Pogodno z dnia 28 sierpnica 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie przy ul. Grzegorza z Sanoka 13, 11/10/2018
69/18 22/05/2018 Uchwała Nr 69/18 Rady Osiedla Pogodno z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie nowelizacji planu finansowego Rady Osiedla Pogodno na rok 2018 07/06/2018
67/18 27/02/2018 Uchwała RO Pogodno Nr 67/18 z dn. 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału środków przyznanych przez komisję Inicjatyw Społecznych Birua Rady Miasta. 17/03/2018
66/18 27/02/2018 Uchwała RO Pogodno Nr 66/18 z dn. 27 lutego 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Kozierowskiego 2, 17/03/2018
65/18 27/02/2018 Uchwała RO Pogodno Nr 65/18 z dn. 27 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia kwoty 180 tys. zł na modernizację Pl. im. W. Pawłowskiego, 17/03/2018