Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
64/18 30/01/2018 Uchwała Nr 64/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Opinii Zarządu Rady Osiedla Pogodno z dnia 12 stycznia 2018 r. dot. Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Pogodno - Reymonta. 04/02/2018
63/18 30/01/2018 Uchwała Nr 63/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo - finansowego Rady Osiedla Pogodno na rok 2018 04/02/2018
61/17 28/11/2017 Uchwała Nr 61/17 z dn. 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania placowi publicznemu zlokalizowanemu w Szczecinie na skrzyżowaniu dróg publicznych: Ostrawickiej i Henryka Siemiradzkiego nazwy “Skwer Zdrowia im. dr Henryka Kompfa”. 04/12/2017
60/17 28/11/2017 Uchwała Nr 60/17 z dn. 28 listopada 2017 r. w spr. wygaśnięcia mandatu Radnej Rady Osiedla Pogodno Pani Jolanty Bieleckiej. 04/12/2017
59/17 28/11/2017 Uchwała Nr 59/17 z dn. 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania placowi publicznemu zlokalizowanemu w Szczecinie na skrzyżowaniu dróg publicznych: Budzysza Wosia, Reymonta, Przybyszewskiego nazwy “Rondo pod Kasztanami”. 04/12/2017
58/17 07/11/2017 Uchwała Nr 58/17 Rady Osiedla Pogodno z dnia 7 listopada 2017 r. - Nowelizacja planu finansowego ROP na VI Kw. 2017 r. 28/11/2017
57/17 07/11/2017 Uchwała nr 57/17 z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia kwoty 115.00,00 zł niewykorzystanej w 2017 r. na realizację zadania związanego z modernizacją Placu im. Waleriana Pawłowskiego w Szczecinie przy ul. Brodzińskiego. 28/11/2017
56/17 07/11/2017 Uchwała nr 56/17 z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zaopiniowania rozwiązań projektowych dotyczących inwestycji pn.: "Przebudowa ulicy Sułkowskiego w Szczecinie". 28/11/2017
55/17 10/10/2017 Uchwała w sprawie wyboru Zarządu Rady Osiedla Pogodno. 25/10/2017
54/17 10/10/2017 Uchwała w sprawie wyboru Pana Mariana Adamowicza na funkcję Przewodniczącego Zarządu i Rady Osiedla Pogodno. 25/10/2017