Informacja o oficjalnej stronie Rady Osiedla Pogodno

INFORMACJA

 

Rada Osiedla Pogodno uprzejmie informuje, że oficjalną stroną Rady Osiedla Pogodno jest strona: http://pogodno.osiedla.szczecin.pl/.

 

Osiedle Miejskie Pogodno jest bowiem jednostką pomocniczą Gminy Miasto Szczecin wyodrębnioną ze względu na układ przestrzenny Miasta oraz więzi społeczne i gospodarcze i działa na podstawie Statutu Osiedla Miejskiego Pogodno uchwalonego Uchwałą Nr XXIX/775/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Pogodno (Dz. (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2017 r., poz. 2806).

 

            Na stronie tej, administrowanej przez Urząd Miasta Szczecin, znajduje się aktualny skład Rady Osiedla Pogodno oraz informacje związane z działalnością Rady.

 

            Rada Osiedla Pogodno nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na facebooku: https://pl-pl.facebook.com/OsiedlePogodno/