2019-2024

Uchwała Nr 28/21 Rady Osiedla Pogodno z dnia 26 października 2021 r. w sprawie poparcia wniosku mieszkańców dot. potrzeby wprowadzenia w ciągu ulic Żwirki i Wigury - Czorsztyńskiej oraz ul. Grota Roweckiego ograniczenia ruchu pojazdów powyżej 3,5 tony

Uchwała Rady Osiedla Pogodno Nr 27/21 z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie propozycji sprzedaży gruntu gminnego połozonego w Szczecinie przy ul. Św. Stanisława Kostki 14C z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomosci przyległej.

Uchwała Rady Osiedla Pogodno Nr 27/21 z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie propozycji sprzedaży gruntu gminnego połozonego w Szczecinie przy ul. Św. Stanisława Kostki 14C z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomosci przyległej.