Komunika Przewodniczącego Rady Osiedla Pogodno z dn. 28 kwietnia 2020 r.