MARATON FOTOGRAFICZNY POGODNO 2012

7 października 2012r. dzięki wsparciu Miasta Szczecina – Komisji Inicjatyw Społecznych Rady Miasta Szczecin – odbyła się kolejna IV edycja Fotograficznego Maratonu Pogodno 2012. Uczestniczyło w niej ok. 200 osób, podzielonych na trzy kategorie wiekowe. Uczestnicy wykonywali zdjęcia na zadane tematy fotograficzne, przemieszczając się po uliczkach Pogodna. Każdy z uczestników musiał wykonać przez dwie godziny zdjęcia z zadanych tematów. Tematy były prezentowane (odsłaniane) na kolejnych punktach zbornych.

Rada Osiedla zorganizowała też, dla uczestników konkursu, „regeneracyjną przerwę”, w trakcie której wszyscy uczestnicy konkursu mogli się posilić wspaniałą grochówką podawaną przez członków Rady.

Jury konkursu, w skład którego weszli przedstawiciele Rady Osiedla, Biura Rady Miasta Referatu Samorządów Osiedlowych UM oraz niezależny przedstawiciel związany ze środowiskami artystycznymi, wykonało ogromną pracę oceniając olbrzymią ilość nadesłanych zdjęć.

Najlepsze fotografie zostały nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami: tabletami, dyskami twardymi, drukarkami, torbami fotograficznymi i zestawami książek fotograficznych itp. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w siedzibie Rady Osiedla.

W imieniu Rady Osiedla, zarządu oraz własnym chcę serdecznie podziękować Zarządowi Rady Osiedla, Komisji Inicjatyw Społecznych, koledze Pawłowi Wierzchowcowi oraz jego żonie a także Jury konkursu za zaangażowanie i ogromną pracę włożoną w ocenę nadesłanych prac.

 

Przewodniczączy Rady Osiedla

oczami organizatorów konkursu
oczami organizatorów konkursu
oczami organizatorów konkursu
oczami organizatorów konkursu
oczami organizatorów konkursu
oczami organizatorów konkursu
oczami organizatorów konkursu
oczami organizatorów konkursu
oczami organizatorów konkursu