Możliwość wyrażenia opinii w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Pogodno - Reymonta