Uchwała ROP Nr 54.23 z dn. 23 maja 2023 r. w sprawie skierowania wniosku o nadanie nazwy dla skweru przy ul. Lelewela i Makuszyńskiego imienia dr Mieczysława Brykczyńskiego.