Uchwała ROP Nr 55.23 z dn. 20 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu posiedzeń Zarządu i Rady Osiedla Pogodno w II półroczu 2023 r.