Uchwała ROP Nr 56.23 z dn. 20 czerwca 2023 r. w sprawie ograniczenia dostępu do sprzedaży napojów alkoholowych w przedziale godzinowym 22.00 - 6.00