Uchwała ROP Nr 57.23 z dn. 20 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały dot. podziału środków finansowych przyznanych Radzie Osiedla Pogodno w ramach pięcioletniego okresu inwestycyjnego rad osiedli.