Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na ławników sadów powszechnych w wyborach na kadencją 2024-2027