Uchwała ROP Nr 58.23 z dn. 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej stanowiącej cześć działki nr 2173 z obrębu 2068 położonej w Szczecinie przy ul. K. Libelta.