Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Pogodno kadencji 2019 - 2024 odbytego w dniu 21 listopada 2023 r.