Uchwała ROP Nr 59.23 z dn. 12 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia i przyjęcia harmonogramu posiedzeń Zarządu i Rady Osiedla Pogodno od stycznia do czerwca 2024 r.