Uchwała ROP Nr 23.20 z dn. 18 sierpnia 2020 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży gruntu gminnego położonego w Szczecinie przy ul. M. Skłodowskiej - Curie