Uchwała ROP Nr 61.23 z dn. 16 stycznia 2024 r. w sprawie przyjęcia Projektu planu rzeczowo - finansowego Rady Osiedla Pogodno na rok 2024.