Plan imprez Rady Osiedla Pogodno w I półroczu 2023 r.