Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodo – Reymonta” w Szczecinie

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Pogodna

Zarząd Rady Osiedla Pogodno informuje, ze Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Szczecin przesłało do RO informację z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pogodo – Reymonta” w Szczecinie. Projekt jest dostępny na stronie Rady Osiedla Pogodno: http://pogodno.osiedla.szczecin.pl/działania-bieżąe

Przedmiotem planu są tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, tereny usług wolno stojących oraz wbudowanych, teren usług oświaty, teren targowiska Pogodno, tereny zieleni, część al Wojska Polskiego, ul Mickiewicza, ul Traugutta, układ komunikacyjny oraz obiekty i sieć infrastruktury technicznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta, pok. 206, tel. 42-45-743

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie swoich uwag i opinii do siedziby Rady Osiedla Pogodno Szczecin przy ul Krasickiego 6 we wtorek 9 stycznia 2018 r. w godzinach od 17.00 do 19.00 lub mailowo na adres:rada@pogodno.osiedla.szczecin.pl

                                                                              Przewodniczący Zarządu i Rady Osiedla Pogodno

                                                                                              Marian Adamowicz