Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Pogodno kadencji 2019 – 2024 odbytego w dniu 28 maja 2019 r.