Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Pogodno kadencji 2019 - 2024 odbytego w dn. 21 lutego 2023 r.