Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Pogodno kadencji 2019 - 2024 odbytego w dn. 24 stycznia 2023 r.