Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Pogodno kadencji 2019 - 2024 odbytego w dn. 25 października 2022 r.