Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Pogodno kadencji 2019 - 2024 odbytego w dniu 25 lutego 2020 r.