Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Pogodno kadencji 2019-2024 odbytego w dniu 26 kwietnia 2022 r.