Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Pogodno kadencji 2019 - 2024 odbytego w dniu 26 października 2021 r.