Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Pogodno kadencji 2019 - 2024 odbytego w dniu 31 maja 2022 r.