Protokół z posiedzenia Rady Osiedla Pogodno kadencji 2019 -2024 odbytego w dniu14 grudnia 2021 r.