Protokół z posiedzenia ROP w dniu 30 stycznia 2018 r.