Realizacje zadań budowlano - remontowych

KOMUNIKAT RADY OSIEDLA POGODNO

z dnia 23 lipca 2019r

 

Szanowni Państwo.

            Zarząd Rady Osiedla Pogodno informuje, że zgodnie ze złożonymi wcześniej deklaracjami, na naszym osiedlu są w trakcie  lub dobiegają końca,  realizacje zadań budowlano - remontowych niżej wymienionych inwestycji;

·                    ulica Libelta - prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, Zarząd Rady Osiedla jest
w stałym kontakcie z dyrekcją ZDiTM,

·                    ulica Reymonta - dobiegają końca prace nad pierwszym etapem zadania. Kolejny etap już się rozpoczął pracami związanymi z przyłączaniami, stąd  zmiany w organizacji ruchu na ulicy i  zwężenie na ulicy Mickiewicza. Wiemy, że te remonty wiążą się z wieloma utrudnieniami, zwłaszcza dla mieszkańców tych ulic, ale myślę, że warto się trochę pomęczyć aby po wielu  latach te ulice odzyskały właściwy wygląd,

·                    dobiegają końca prace związane z budową sali gimnastycznej i sal dydaktycznych przy Szkole Podstawowej nr 48. We wrześniu br. winny one służyć już uczniom i nauczycielom tej szkoły. Przy okazji zmodernizowane i dostosowane do potrzeb szkoły zostaną pomieszczenia w budynku dawnej sali gimnastycznej.

 

Z radością informujemy, że rozstrzygnięty został przetarg i wyłoniony wykonawca, który wykona remont i modernizację ulicy GROTA Roweckiego. Prace, po podpisaniu umowy, winny rozpocząć się  w sierpniu/wrześniu tego roku.

 

Mamy nadzieję, że kolejna wiadomość również Państwa ucieszy.

            W dniu 16 lipca 2019 r. wpłynęło do Rady Osiedla pismo z dnia 28 czerwca 2019 r. podpisane przez Pana Wiceprezydenta Miasta Szczecin Michała Przepierę, w którym to piśmie informuje Zakład Usług Komunalnych  i Radę Osiedla, że cyt. ”W nawiązaniu do ustaleń poczynionych podczas spotkania  w sprawie inwestycji Klubów Radnych w dniu 13 czerwca br. w którym uczestniczył Pan Radny Patryk Jaskulski, pracownicy ZUK, Wydziału Gospodarki Komunalnej, Wydziału Zarządzania, Projektanci oraz przedstawiciele RO Pogodno, uprzejmie informuję, iż zapadła decyzja o rozpoczęciu prac nad powiększeniem terenu parku przy ul Kutrzeby. W związku z powyższym należy podjąć działania mające na celu uporządkowanie terenu, montażu ławek oraz budowy alejek. Środki finansowe przeznaczone na realizację powyższych działań zostaną zabezpieczone na najbliższej sesji Rady Miasta Szczecin we wrześniu br., podczas której wprowadzone będą zmiany w budżecie na 2019 rok, Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina na lata 2019 - 2023” - koniec cytatu.

Informujemy, że podczas kolejnego spotkania w dniu 17 lipca 2019 r.  dokonaliśmy już uzgodnień dotyczących terenu o jaki ma być powiększony park oraz co ma się na tym terenie znaleźć.

I tak;

·                    wzdłuż działki nr 12/132 proponujemy umieszczenie Osiedlowego Ośrodka Sprawności Fizycznej (projekt już mamy),

·                    przy granicy działki 12/16 proponujemy lokalizację skateparku,

·                    pozostałe elementy zagospodarowania to; ławki, stoły do szachów, stoły do tenisa stołowego.

W miesiącu lipcu Przewodniczący Rady Osiedla Pogodno wraz z przedstawicielami Zarządu Rady Osiedla Pogodno odbył kilka spotkań z przedstawicielami Zakładu Usług Komunalnych w sprawie rozpoczęcia przebudowy Palcu im. Waleriana Pawłowskiego przy ul. Brodzińskiego. Dokonano stosownych uzgodnień. Czekamy na kosztorys i SIWZ.

Rozpoczęliśmy też nowy cykl poznawania Pogodna z przewodnikiem - szczegóły na naszej stronie i plakatach umieszczonych w tablicach informacyjnych Rady Osiedla Pogodno.

Jak Państwo widzicie Rada Osiedla a już na pewno Zarząd Rady nie są na urlopach, jak piszą na niektórzy, nie będący w temacie, złośliwi komentatorzy portalu „Osiedle Pogodno”.

 

Szanowni Państwo, jest nam szczególnie przykro, że w tych złośliwych i nieprawdziwych komentarzach „wiedzie prym” były członek Rady Osiedla Pogodno, który nie został wybrany przez Państwa do Rady Osiedla bieżącej kadencji i który ma chyba o to ogromny żal do wszystkich.

Na portalu „tryska pomysłami”, krytykuje kogo i co się da, ma pretensje o wszystko i do wszystkich, przypisuje sobie zasługi i pomysły oraz działania, w których miał niewielki lub żaden udział. Co ciekawe ten Pan nie jest mieszkańcem Pogodna. Mieszka na prawobrzeżu Szczecina – taki adres podaje na „pismach” i „wnioskach” kierowanych hurtowo do Rady Osiedla Pogodno w „imieniu własnym i mieszkańców osiedla”.

Zarząd Rady Osiedla Pogodno i wielu członków Rady Osiedla „starej kadencji” wie doskonale jak ten Pan „pracował” w Radzie, gdy był jej członkiem oraz członkiem Zarządu Rady Osiedla ( przez pewien czas), wiemy ile miał inicjatyw i pomysłów, wiemy jak „czynnie uczestniczył” w pracach Rady Osiedla i imprezach organizowanych dla mieszkańców prze Radę. Rada Osiedla posiada protokoły z posiedzeń Rady oraz listy obecności, z których wyłania się konkretny obraz pracy członków Rady Osiedla.

Dziwi nas zatem ogromnie to, co wypisywane jest na tym portalu. Portalu który nie ma nic wspólnego z Radą Osiedla Pogodno, a który, w sposób dość naiwny i łatwy do sprawdzenia, wykorzystuje wybiórczo informacje płynące z protokołów i zapisów RO zamieszczanych na naszej stronie lub informacji BiP.

             Szanowni Państwo, Zarząd Rady Osiedla nie zamierza brać udziału w hejterskich polemikach, odpowiedziach na nieprawdziwe lub mijające się z prawdą posty, ale nie możemy być obojętni i nie pozwolimy na podrywanie zaufania społecznego do radnych Rady Osiedla Pogodno. Zaufania, które jest konieczne do właściwego sprawowania tej funkcji. Radni osiedlowi wykonują swoje obowiązki społecznie, po godzinach pracy, kosztem swojego (i rodziny) czasu wolnego i w żadnej mierze nie zasługują na to, aby ich praca była deprecjonowana przez takich ludzi. Proszę o tym pamiętać, zanim dołączycie Państwo do grona ludzi tego pokroju.

 

 

                                                                                               Marian Adamowicz

                                                                        Przewodniczący Zarządu i Rady Osiedla Pogodno