Spirobus Fundacji NEUCA dla Zdrowia - akcja bezpłatnych badań płuc

Spirobus Fundacji NEUCA dla Zdrowia ponownie wyrusza w trasę
- akcja bezpłatnych badań płuc

Spirobus będzie stacjonował

w Szczecinie przy ul. Polickiej 51
w dniu 28 lipca 2020 r.
między godz. 10.00 a 16.00.

 
Udział w badaniu jest bezpłatny, wymagane są jednak wcześniejsze zapisy. Można ich dokonywać czternaście dni przed planowanym badaniem pod tym samym adresem, gdzie odbywać się będą badania. Dokładamy wszelkich starań, żeby w aktualnej sytuacji epidemicznej zapewnić wszystkim Pacjentom bezpieczeństwo. W spirobusie będą odbywać się tylko umówione wizyty, a Pacjenci i Personel mają zapewnione środki ochrony osobistej.

 

Fundacja NEUCA dla Zdrowia po raz kolejny organizuje bezpłatną akcję badań spirometrycznych w Polsce. Fundacja współdziała w tym przedsięwzięciu z Polską Profilaktyką.

Spirometria to badanie, podczas którego mierzy się pojemność płuc oraz przepływ powietrza przez poszczególne partie układu oddechowego. Badanie jest bezbolesne i trwa ok. 10 minut. Badanie służy ocenie wydolności oddechowej człowieka. Dzięki niemu możemy rozpoznać POChP, a także określić stopień kliniczny astmy oskrzelowej.

W trakcie każdego badania, na miejscu obecny będzie wykwalifikowany personel medyczny, który wykona badania i udzieli fachowych porad w zakresie profilaktyki chorób układu oddechowego.

 

*Przeciwskazania do wykonania badania spirometrycznego dotyczą osób przed 21 rokiem życia, po zawale i udarze serca, po jakimkolwiek zabiegu inwazyjnym na sercu, po operacji oczu (pół roku od zabiegu), osób z tętniakami, odmą opłucnową lub zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym.

ZałącznikRozmiar
Plik Spirobus Fundacji NEUCA dla Zdrowia.docx72.06 KB