Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Pogodno za 2018 r.