Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Pogodno za rok 2017