Uchwaóła Nr 33/21 Rady Osiedla Pogodno z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie odwolania Pani Moniki Olejniczak z funkcji Sekretarza Osiedla Pogodno