Uchwała Nr 10/19 z dnia 22 października 2019 w spr. Projektu planu rzeczowo - finansowego Rady Osiedla Pogodno na rok 2020