Uchwała Nr 1/19 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania stałych komisji problemowych Rady Osiedla Pogodno,