Uchwała Nr 15/19 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie opinii dot. zmiany organizacji ruchu na ul. Sienkiewicza.