Uchwała Nr 29/21 Rady Osiedla Pogodno z dnia 21 września 2021 r. w sprawie skierowania wniosku o nadanie nazwy ulicy lub rondu imienia Romana Kużaka - nauczyciela zmarłego w dniu 17 grudnia 1970 r.