Uchwała Nr 30/21 Rady Osiedla Pogodno z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przeznaczenia kwoty 800.000,00 zł na budowę kompleksu sportowego w Szcecinie u zbiegu ulic Mickiewicza, Korfantego i Sienkiewicza.