Uchwała Nr 31/21 Rady Osiedla Pogodno z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zatrudnienia osoby do obsługi biurowej i sprzątania pomieszczeń Rady Osiedla Pogodno