Uchwała Nr 32/21 Rady Osiedla Pogodno z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie odwolania Pani Anny Morylewskiej z funkcji Wiceprzewodniczącej Zarządu i Rady Osiedla Pogodno