Uchwała Nr 34/21 Rady Osiedla Pogodno z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Pana Ireneusza Stecia na funkcję Wiceprzewodniczącego Zarządu i Rady Osiedla Pogodno