Uchwała Nr 37/21 Rady Osiedla Pogodno z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie wydania opinii dot. użyczenia nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej - działki nr 123/11 i 123/14