Uchwała Nr 59/17 z dn. 28 listopada 2017 r. w sprawie nadania placowi publicznemu zlokalizowanemu w Szczecinie na skrzyżowaniu dróg publicznych: Budzysza Wosia, Reymonta, Przybyszewskiego nazwy “Rondo pod Kasztanami”.