Uchwała Nr 63/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu rzeczowo - finansowego Rady Osiedla Pogodno na rok 2018