Uchwała Nr 64/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Opinii Zarządu Rady Osiedla Pogodno z dnia 12 stycznia 2018 r. dot. Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Pogodno - Reymonta.