Uchwała o podziale środków finansowyvh - Inicjatywy Rad Osiedla

Uchwałą Nr IX/4/2014 Rada Osiedla Pogodno postanowiła przeznaczyć kwotę w wysokości 150.000,00 zł przyznaną w ramch Współfinansowania inicjatyw rad osiedli na:

1. realizację zadania: Park Seniora na Skwerze Zdrowia zlokalizowanym w Szczecinie u zbiegu ulic Ostrawickiej i Siemiradzkiego,  w wysokości 100.000,00 zł,

2. dalszą rozbudowę parkingu w Parku Międzyosiedlowym zlokalizowanym w Szczecinie przy ul. Kutrzeby w wysokości 50.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Osiedla Marian Adamowicz