Uchwała ROP Nr 46.22 z dnia 31 maja 2022 r.- opinia w spr. dzierżawy nieruchomosci gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin położonej przy ul. M. Karłowicza, S.I. Witkiewicza oraz K. Twardowskiego w Szczecinie