Uchwała ROP Nr 48/22 z dnia 27 września 2022 r.- w spr. dzierżawy nieruchomości gruntowych Gminy Miasto Szczecin położonych w rejonie ulic K. Twardowskiego i I. Witkiewicza w Szczecinie