Uchwała ROP Nr 51.22 z dn. 13 grudnia 2022 r. w spr. wprowadzenia zmian w Statucie Osiedla Miejskiego Pogodno